Win-win med K18

Allt fler företag, kommuner och andra organisationer upptäcker konstens kraft och förmåga att skapa mervärden runt deras varumärke och organiska profil. Vi erbjuder samarbete på flera olika sätt, tillfälliga events eller långsiktiga projekt, där syfte och mål är att skapa adekvata mervärden och kvalitetsladdad uppmärksamhet för båda parter. Några exempel:

• Vi skapar en intressant inramning och sfär av kultur och kvalitet kring nyetableringar, kongresser, konferenser, bolagsstämmor o dyl
• Som en del i teambuildingevents ger vi workshops med färg och form och med varumärkets logotyp och grafiska profil i centrum
• Konstintresset hos allmänheten är stort, en intressant konsthändelse kan få dem att upptäcka just er verksamhet
• Ert ljuvliga spa har fantastiska väggar för konst, men inga konsthändelser. Låna oss väggarna och vi ser till att det händer...
 
Möjligheterna att skapa intressanta och vinstgivande samprojekt är faktiskt oändliga. Kontakta vår projektledare Lisbet Murath för en diskussion kring vad vi och ni kan göra tillsammans. (lisbet@guideline.nu)
Kända konstnärer Skåne konstutställning galleri K18 Konstrundan Skåne påsken 2019