Vår filosofi

K18 – hyllar konsten som mötesplats och utblick

K18 är en grupp intressanta konstnärsnamn och en konstintresserad projektledare, alla med hemvist i sydvästra Skåne men med hela världen som inspiration och utblick! Vi bildade grupp för att vi tror på samverkan och dialog som plattform och verktyg för att utvecklas i vårt konstnärskap, och för att utveckla nya former och inramningar för hur konst kan presenteras och göra mötet med sin publik till en upplevelse med njutbara ”sidekickar” och ”extraallt”.

Samverkan och dialog med varandra givetvis, men också med andra konstnärer, med kulturbärande institut och institutioner, med organisationer, kommuner, företag och varumärken av olika slag. Konsten, och inte minst processen i vilken den föds och blir till färdigt verk, inrymmer en oändlighet engagemang, känslor, tankar och upptäcktsmöjligheter på många plan och kan därför vara ett skarpt verktyg i alla former av gemensamhetsskapande projekt och verksamheter, ideella såväl som kommersiella.

Samverkan och Dialog är således själva fundamentet i K18, liksom en gemensam tro på att nyfikenhet, experimentlusta och generositet är faktorer som driver både hur konsten utvecklas på ett personligt plan, men också hur den kan få en ännu tydligare normdrivande roll i samhällslivet generellt; lokalt och nära såväl som gränslöst och långt bort.

Konsten i alla former är i vid mening avsedd att väcka känslor: Ibland bara ren och kravlös njutning för sinnena, men ofta också för att utmana, kräva reflektion, eftertanke, diskussion, konklusion. Därför tror vi på konsten som magnet och mötesplats såväl i det nära och lilla perspektivet, men också som en kraft att skydda, försvara och förädla det demokratiska och öppna samhället.

Antalet arton är inte hugget i sten, vi har säkert utrymme för några fler nyfikna, engagerade och nytänkande konstnärer. Är du en sådan och intresserad av att vara med, skriv några rader till vår ständige projektledare på mailadress lisbet@guideline.nu

Kända konstnärer Skåne konstutställning galleri K18 Konstrundan Skåne påsken 2019